ยินดีต้อนรับสู่เวปธรรมจักร 卍 ธรรมศาลา

เวปธรรมจักรนี้มีการจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจในธรรมะทั่วไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และธรรมะในขั้นที่ลึกซึ้งได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหัวข้อธรรม แลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ความเห็นเพื่อเก็บเกี่ยวนำความรู้ทัศนคติความเข้าใจที่ดี ซึ่งแม้อาจเป็นเพียงปัญญาจากภายนอก แต่ก็ี่็อาจสามารถนำไปเทียบเคียงประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติธรรมะ ที่ตนเองปฏิบัติอยู่ิ หรือสิ่งที่กำลังสนใจอยู่ได้ ไม่มากก็น้อย

เมื่อใดเวลาใดก็ตาม ที่ท่านกำลังบ่มเพาะอินทรีย์ สร้างสมความอดทน เสียสละ ขัดเกลาทัศนะคติ และพากเพียรอย่างต่อเนื่ิอง นั่นคือ ท่านกำลังมอบสิ่งที่ดีให้กับตัวท่านเอง ณ จุดใดจุดหนึ่ง การพัฒนาที่ต่อเนื่องจักก้าวสู่ประสบการณ์ตรงแห่งธรรมะ ซึ่งเป็นการประจักษ์ด้วยปัญญาภายใน จวบจนประสบกับ สัจธรรม ความจริงในขั้นสูงสุด .

__________________________________________
Dhammachak Social Network ~ FanPage on Facebook

Dhammachak Social Networkอีกหนึ่งช่องทางของธรรมจักร 卍 ธรรมศาลา สำหรับเพื่อนๆ กัลยณมิตร พบปะ เสวนาธรรม บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค

การเจริญอินทรีย์ ๕ หัวข้อ:การเจริญอินทรีย์ ๕ เส้นทางสีทองสู่ความตื่นรู้ รายละเอียด

พระอาจารย์สมศักดิ์ ญาณคุตโต ขอเชิญรับฟังธรรมเทศนา บรรยายโดย พระอาจารย์สมศักดิ์ ญาณคุตโต คลิกรับฟังได้ที่นี่

อานุภาพพลังจิต ขอเชิญผู้สนใจรับฟังหัวข้อ อานุภาพพลังจิต บรรยายโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา คลิกรับฟังได้ที่นี่

Video:วัดถ้ำดอยโตน พระบรมธาตุดอยโตน - พระบรมธาตุขุนวาง - ศาลาปฏิบัติธรรม วัดถ้ำดอยโตน จ.เชียงใหม่

วิมุตติธรรม โหลดไฟล์หนังสือ วิมุตติธรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ รจนาโดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสีภิกขุ วัดถ้ำดอยโตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แด่่ผู้สนใจศึกษาธรรมปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น คลิกที่นี่

ท่านอาจารย์ศรี สัตยา นารายัน โคเอนก้า ขอเชิญผู้สนใจรับฟังเสียงบรรยายธรรมปฏิบัติ จากพระสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร โดยท่านอาจารย์ศรีสัตยา นารายัน โคเอนก้า คลิกรับฟังได้ที่นี่

ประทีปแห่งทวีปอาเซีย บทความธรรมจักร เรื่อง พุทธกิจบรรยาย จากหนังสือ ประทีปแห่งทวีปอาเซีย และมหามุทราอุปเทศ รายละเอียด คลิกอ่านได้ที่นี่

หัวข้อบรรยายธรรม เรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เรื่องอิทัปปัจจยตา โดย พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ รายละเอียด คลิกอ่านได้ที่นี่

ธรรมจักร

รูปภาพด้านบนเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางแสดงปฐมเทศนาพระสูตรที่ทรงแสดงคือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
.....รายละเอียดอ่านต่อ