โหลดไฟล์หนังสือ วิมุตติธรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ รจนาโดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสีภิกขุ วัดถ้ำดอยโตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แด่่ผู้สนใจศึกษาธรรมปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น

โหลดไฟล์หนังสือ วิมุตติธรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ รจนาโดย พระอาจารย์นาวี ปิยทัสสีภิกขุ วัดถ้ำดอยโตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แด่่ผู้สนใจศึกษาธรรมปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น