ขอเชิญผู้สนใจรับฟังเสียงบรรยายธรรมปฏิบัติ จากพระสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร โดยท่านอาจารย์ศรีสัตยา นารายัน โคเอนก้า

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังเสียงบรรยายธรรมปฏิบัติ จากพระสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร โดยท่านอาจารย์ศรีสัตยา นารายัน โคเอนก้า